DEXDA vand desinfektion ifølge KTW, for tankstørrelser op til 500mlDEXDA Rengør til rengøring og desinfektion af ferskvandsanlægget

DEXDA vand desinfektion ifølge KTW, for tankstørrelser op til 500ml
  • Desinficerer hele friskvandssystemet
  • Eliminerer ubehagelige lugte
  • Ingen flere skylninger er nødvendige
  • Bevist aktiv bestanddel klordioxid
  • Effektivitet bekræftet i henhold til DIN EN 1276 + DIN EN 13623
  • Tilladt aktiv ingrediens ifølge tysk drikkevandsforordning
  • God kompatibilitet med det pH-neutrale materiale
  • Samtidig afkalkning med KXpress mulig
466,00 DKK *
Indhold: 4236.364 Liter (0,11 DKK * / 1 Liter)

Priser inkl. momseksl. fragt

Levering ca. 9 dage
Straks klar til forsendelse
61560
  • 61560
DEXDA Rengør 1000 ml til tankstørrelser op til 500 ml. Med DEXDA® Clean kan du pålideligt rengøre... mere
DEXDA Rengør 1000 ml til tankstørrelser op til 500 ml. Med DEXDA® Clean kan du pålideligt rengøre og desinficere dit komplette ferskvandsanlæg. Det fjerner bakterieaflejringer, svampe, vira, alger, legionella og biofilmer og eliminerer ubehagelige lugte. Den aktive ingrediens er godkendt i henhold til tysk drikkevandsforordning.
Oplysninger om farer:

GHS06.png

Advarsel
H301 : Giftig ved indtagelse.
H310 : Livsfarlig ved hudkontakt.
GHS05.png

Advarsel
H314 : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
GHS09.png

Fare
H400 : Meget giftig for vandlevende organismer.
GHS03.png

Advarsel
H271 : Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
GHS08.png

Fare
H373 : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering null.

H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
GHS07.png

Fare
H302 : Farlig ved indtagelse.
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.
Relaterede links til "DEXDA vand desinfektion ifølge KTW, for tankstørrelser op til 500ml"
Læse, skrive og diskutere anmeldelser... mere
Anmeldelser for "DEXDA vand desinfektion ifølge KTW, for tankstørrelser op til 500ml"
Skriv en anmeldelse
Anmeldelser vil blive synlig efter verifikation.

Felterne markeret med * er påkrævet.

Vandsterilisering Certisil Combina CC 1000 F 100ml Vandsterilisering Certisil Combina CC 1000 F 100ml

61317

Indhold 0.822 l (180,05 DKK * / 1 l)
148,00 DKK *
5 er umiddelbart tilgængelig
5 tilgængelig med det samme. Leveringstid ca. 9 dage
Set